Nytt uppdrag tillsammans med Hållbarhetsteamet

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången.

Nu ingår Diya Consulting i Hållbarhetsteamet

Diya Consulting AB fortsätter sin verksamhet men kan genom att ingå i Hållbarhetsteamet erbjuda företag en bredare kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet. 

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar i hela Sverige och består av:

För mer info se www.hallbarhetsteamet.se

 

Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här!

Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen. De svenska lagändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som börjar efter årsskiftet. Totalt räknar man med att ungefär 1 600 svenska företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning. 

Fler artiklar...

Diya Consulting AB  •  Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391