Nu ingår Diya Consulting i Hållbarhetsteamet

Diya Consulting AB fortsätter sin verksamhet men kan genom att ingå i Hållbarhetsteamet erbjuda företag en bredare kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet. 

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar i hela Sverige och består av:

För mer info se www.hallbarhetsteamet.se

 

Diya Consulting AB fortsätter sin verksamhet men kan genom att ingå i Hållbarhetsteamet erbjuda företag en bredare kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet. Nu kan vi till exempel erbjuda system för lagbevakning och kemikaliehantering, due diligence och utbildning i social innovation och samhällsentreprenörskap. 

Hållbarhetsteamet tar ett helhetsgrepp kring företags hållbarhetsarbete för att öka deras konkurrenskraft och framgång på marknaden. Genom att fokusera på kundnyttan av att införliva hållbarhet i affärsidén ökar företagens konkurrenskraft och gör dem till attraktiva arbetsgivare och leverantörer.

Vi bistår med råd, strategiska processer, konkreta verktyg och utbildningsinsatser. Bland annat kan vi stötta er med:

• identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor kopplat till er affärsstrategi (väsentlighetsanalys)

• hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI)

• intressentanalys och intressentdialog

• riskanalys

• leverantörsbedömning

• verifiering enligt ISO 26000

• hållbarhetskommunikation (intern och extern)

• ta fram policydokument och uppförandekoder samt implementera dessa

• system för lagbevakning och kemikaliehantering

• workshop om cirkulära affärsmodeller

• introduktion till Det Naturliga Steget

För mer information kolla in www.hallbarhetsteamet.se

 

Eller respektive företags hemsida. 

 

 

 

Tags: hållbarhet, Science Park, hållbarhetskommunikation, affärsutveckling, förändringsarbete, hållbarhetsteamet

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391