Trevlig midsommar alla kunder och samarbetspartners!

 

Det har varit en fantastisk vår och försommar med mycket fokus på utbildningar och föreläsningar för företag, VD-nätverk, inköpsnätverk och studenter på Jönköping University. Det har också handlat en hel del om hållbarhetsredovisningar och att få företag att komma på banan inför sin kanske första hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017. Många omfattas av lagkravet men många känner också att det är ett momentur just nu - antingen ser man till att få till ett strukturerat och strategiskt hållbarhetsarbete eller så blir man omsprungen. Fler efterfrågar hållbarhetsdata; investerare, kunder, konsumenter, medarbetare och för vissa fall lagstiftaren. Utbildningar och workshops har hållits, processer för hållbarhetsredovisningar har tagits fram, intressentdialoger och väsentlighetsanalyser har genomförts och några utvärderingar av 2016 års hållbarhetsredovisningar har gjorts för att se vad företag saknar i förhållande till lagkravet. Några har också fått stöd att gå över till GRI Standards. Under våren har jag också gjort några omvärldsanalyser och trendspaningar gällande hållbart företagande i allmänhet men också för ett antal företag och hur det ser ut i de branscher de verkar i. Under våren har jag även haft uppdrag som har handlat om kemikalieförteckningar och hantering av risk för konfliktmineralet i leverantörsled. 

Samarbete är viktigt för mig och därför är det extra roligt att samarbetet har stärkts inom Hållbarhetsteamet, där även Jenny (Adlignum AB) och Patrik (Sundberg Sustainability AB) ingår. Vi har under senare tid också fått in Malin som arbetstränar hos oss. CSR Småland utvecklas och är uppe i 35 medlemmar. Stort fokus har varit på integration och mångfald och vi har samarbetat med föreningen Integrera Mera i Jönköping och Jönköping University, bl. a. ordnade vi en jobbmässa för nyanlända och asylsökande.

Jag har under våren även påbörjat ett nytt samarbete med Malin Thorsén på BrightPlanet AB i min födelsestad Karlstad. Vi möttes för första gången för några år sedan då jag arbetade på Jönköping Energi och Malin var på Svensk Energi (numera Energiföretagen). Väldigt roligt att våra vägar korsats på nytt. Tillsammans har vi haft vår första gemensamma utbildning och ytterligare två är planerade till hösten. 

Tack alla fantastiska kunder och samarbetspartners för att vi tillsammans gör företag och organisationer mer hållbara och bidrar till att världen blir lite bättre. Vi ses igen i höst! 

/Anna Carendi

 

(Foto: Ian Dooley, unsplash.com)

Tags: hållbarhetsredovisning, GRI, hållbarhetsrapportering, hållbarhet, csr, gri standards, lagkrav, csr småland, mångfald, integration, konfliktmineraler

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391