Nytt uppdrag tillsammans med Hållbarhetsteamet

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången.

Hållbarhet och företagsansvar har aldrig varit mer aktuellt. I januari 2017 började en ny lag om hållbarhetsredovisning för vissa bolag att gälla och både konsumenter och medarbetare har ökade förväntningar på företag när det gäller hållbarhet. För att företag i vår region ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare är det viktigt att börja arbeta med hållbarhet och införliva det i sin affärsverksamhet.

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Uppdraget är en del av projektet GROWKOMP, ett 3-årigt projekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden), som ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos de deltagande företagen. Stort fokus ligger på de sociala aspekterna av hållbarhet, med extra fokus på jämställdhet och mångfald.

Många företag arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt medan andra har svårt att hitta relevanta frågor att fokusera på utifrån företagets affärsidé. Under utbildningen kommer företagen att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för dem, sätta upp mål och göra upp en plan för sitt hållbarhetsarbete och hur hållbarhetsfrågorna ska kommuniceras.

Hållbarhetsteamets insats kommer göras genom tre halvdagsutbildningar, däremellan får de deltagande företagen individuell coaching av Hållbarhetsteamets konsulter. Första utbildningstillfället var idag (29/8), det andra om två veckor, för en tredje och avslutande träff den 12 september.

Under dagens första utbildningstillfälle var fokus på vad hållbarhet är, vilka positiva effekter ett aktivt hållbarhetsarbete kan innebära samt hur man skapar en målbild för sitt hållbarhetsarbete.

 

    

Diya Consulting AB samarbetar sedan en tid tillbaka med två andra hållbarhetskonsulter under namnet Hållbarhetsteamet. Syftet med vårt samarbete är att vi vill kunna erbjuda en bredare kompetens inom hållbarhetsområdet till de aktörer som vill ha stöd. 

”Vi driver fortfarande merparten av våra uppdrag i våra respektive bolag, men när vi ser fördelar för företag och organisationer att få en bredare kompetens så samarbetar vi. Vi har samarbetet på lite olika sätt under några år men samarbetet har intensifierats sedan vi vunnit ett par upphandlingar under våren och sommaren, bland annat att utbilda och coacha ett 20-tal företag inom projektet GROWKOMP”, säger Anna Carendi, Diya Consulting AB.

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar över hela Sverige och består av tre konsultbolag; Adlignum AB, Diya Consulting AB och Sundberg Sustainability AB. Hållbarhetsteamet bistår företag med råd, strategiska processer, konkreta verktyg och utbildningsinsatser inom hållbarhet. För mer information, se www.hallbarhetseamet.se

 

    

Tags: Anna Carendi, hållbarhet, Diya Consulting, strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, hållbarhetsteamet, GROWKOMP, Adlignum, Sundberg Sustainability, hållbarhetsmål

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391