Tjänster

Diya Consulting erbjuder stöd i form av konsultuppdrag, interimsuppdrag och styrelseuppdrag, beroende på vad ert företag har för behov. Ibland kan det behövas en person på plats på företaget under en kortare eller längre period, som exempelvis projektledare, kommunikationschef eller hållbarhetschef. Ibland kan det finnas behov av att ha en person med kunskap om hållbarhetsfrågor i företagets styrelse.

Att komma igång (strategi/utbildning)

Vad är hållbarhetsarbete, CSR, CR, GRI etcetera? Vilken påverkan och ansvar har vårt företag/organisation? Hur kan vi börja eller utveckla vårt hållbarhetsarbete?

Diya Consulting erbjuder rådgivning i start av hållbarhetsarbetet genom att göra t ex nulägesanalyser och intressentdialoger samt att ta fram relevanta styrdokument som uppförandekoder (Code of Conduct), strategier och policys samt att implementera dem.

Diya Consulting erbjuder även inspirationsföreläsningar, workshops med ledningsgruppen eller styrelsen samt utbildningar inom olika hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetskommunikation

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete både internt och externt är a och o för att nå framgång. Tydlighet, transparens och trovärdighet är de tre ledord som vi arbetar utifrån.

Diya Consulting erbjuder stöd kring hållbarhetskommunikation och hur man integrerar hållbarhetsfrågor i övrig kommunikation, t ex genom att upprätta kommunikationsstrategier och planer.

Hållbarhetsredovisning

Idag är det allt vanligare att företag och organisationer vill redovisa sitt hållbarhetsarbete, antingen i en separat rapport eller integrerat i årsredovisningen.

Diya Consulting är certifierade enligt Global Reporting Initiative (GRI) och bistår kunder med att upprätta hållbarhetsredovisningar, väsentlighetsanalys av hållbarhetsfrågor samt tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapporter.

Intressentdialog

För att hållbarhetsarbetet ska bli så relevant oh framgångsrikt som möjligt är det viktigt att konsultera era intressenter, dvs de aktörer som ni påverkar och de som ni påverkas av.  

Diya Consulting erbjuder stöd i att kartlägga intressenter samt att genomföra lämpliga dialogaktiviteter.

Populär föreläsning

Alla snackar hållbarhet - men vad kan vårt företag göra?

Syftet är att ge deltagarna kunskap om hållbarhetsfrågor och varför företag har ett ansvar, att ge inspiration att börja arbeta med hållbarhets-frågor och att ge deltagarna möjlighet att reflektera över vad deras företag kan göra.

Diya Consulting erbjuder på detta tema:

  • Föreläsning 2 timmar
  • Workshop 4 timmar

Diya Consulting erbjuder även föreläsningar och workshops på andra teman inom olika hållbarhet.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Diya Consulting AB  •  Besöksadress: Gjuterigatan 9  •  553 18 Jönköping  •   +46 736 238391