Är din verksamhet framtidssäkrad?

Är din verksamhet framtidssäkrad?

Min målsättning är att få människor och verksamheter kan blomstra samtidigt som de bidrar till ett hållbart samhälle.

Jag stöttar företag och organisationer att bli mer ansvarstagande, framtidssäkrade och attraktiva för kunder och medarbetare genom att integrera hållbarhet i verksamhet, kommunikation och mindset. 

Jag gör detta genom föreläsningar, utbildningsinsatser, workshops eller som bollplank till ledningsgrupper och styrelser. Det kan också vara som styrelseledamot eller interim vd. Eller som moderator på en konferens.

Kontakta mig på

anna.carendi@diya.se